ZASADY DZIAŁANIA

  • Zaangażowanie

Wykonujemy naszą pracę z dużym oddaniem, a każdy Klient jest traktowany indywidualnie. Każda Państwa sprawa jest dla nas ważna. Nasi Klienci spotykają się z dużym zrozumieniem i empatią, szczególnie w trudnych życiowych sytuacjach, jak śmierć osoby bliskiej, rozwód, spory pomiędzy współwłaścicielami.

  • Profesjonalizm

Dzięki długoletniemu doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościom, świadczymy Państwu usługi na najwyższym poziome. Oferujemy pełen przekrój usług, na co dzień współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi zapewniając klientom możliwość załatwienia sprawy bez inicjowania postępowań sądowych, zaufały nam duże spółki prawa handlowego, obsługujemy inwestycje  deweloperskie.

  • Dokładność i odpowiedzialność

Prowadzimy Państwa sprawy z dużą starannością i odpowiedzialnością. Dbamy, aby podczas dokonywania czynności rozwiać wszystkie Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z transakcją.    

  • Pewność

Udzielamy Państwu wszelkich niezbędnych informacji, aby mogli Państwo podjąć właściwe decyzje. Dbamy o to, aby podjęte przez Państwa kroki wywołały zamierzone skutki prawne. Zapewniamy   pewność obrotu gospodarczego. Dzięki łatwemu  dostępowi do depozytu pieniędzy zapewniamy Państwu bezpieczeństwo przy płatnościach związanych z transakcjami. Wówczas cała odpowiedzialność za zapłatę spoczywa na Notariuszu, a Strony nie mają obaw, że będą narażone na konieczność dochodzenia pieniędzy w postępowaniu egzekucyjnym.

  • Terminowość

Dokładamy należytych starań, aby  zapewnić wszystkim Klientom wystarczający czas na załatwienie sprawy oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji. Traktujemy Państwa czas z szacunkiem, dlatego dbamy, aby czynności rozpoczynały się i kończyły punktualnie.

  • Elastyczność

Staramy się dostosowywać do Państwa potrzeb, dlatego jesteśmy elastyczni w kwestii umawiania terminów spotkań. Jeśli nie mogą Państwo załatwić swojej sprawy w godzinach pracy Kancelarii, postaramy się przyjąć Państwa poza tymi godzinami albo w sobotę. W tym celu należy wcześniej skontaktować się z Kancelarią, aby umówić się na spotkanie.

Jeśli z uwagi na stan zdrowia, bądź inne szczególne okoliczności, Klient nie może osobiście stawić się w Kancelarii, wówczas notariusz przyjedzie do domu, bądź innego wskazanego miejsca. Notariusz Katarzyna Wicher dokonuje czynności poza Kancelarią, przyjeżdżając do Klienta z niezbędnym sprzętem (komputerem i drukarką), jak również ma możliwość składania u Klienta wniosków, dotyczących wpisów w księdze wieczystej, rejestrowania protokołów spółek w systemie CREWAN,  rejestrowania Aktów Poświadczenia Dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym, testamentów w Rejestrze Testamentów i innych. Na prośbę klienta wypłaca z depozytu notarialnego kwotę ceny niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży jeszcze przy Klientach.

  • Bezpłatne udzielanie informacji

Notariusz Katarzyna Wicher bezpłatnie udziela wyczerpujących informacji związanych z czynnościami osobiście, telefonicznie i drogą mailową.

  • Tajemnica notarialna

Notariusz jest zobowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których dowiedział się w związku z wykonywaną czynnością notarialną. Dlatego nasi Klienci mogą czuć się całkowicie bezpiecznie udzielając nam informacji dotyczących swoich prywatnych spraw.