CENNIK

Notariusz Katarzyna Wicher bezpłatnie udziela informacji związanych z czynnościami notarialnymi.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera:

– opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych,

– podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,

– podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,

– taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,

– podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej.

Pobrane opłaty i podatki notariusz przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Celem uzyskania informacji o szacunkowych kosztach dokonania czynności notarialnej prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub pocztą elektroniczną, jednak podanie konkretnych kosztów będzie możliwe w oparciu o przedłożone dokumenty.