Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz Katarzyna Wicher przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność może powodować skutki prawne.

Notariusz Katarzyna Wicher osobiście udziela wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych w swojej Kancelarii w Świdnicy, Rynek 34. Wszystkie informacje są bezpłatne, w związku z czym zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią w razie pytań czy wątpliwości.

Katarzyna Wicher - ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, następnie odbyła aplikację notarialną i pracowała w charakterze asesora notarialnego oraz zastępcy notarialnego. W 2013 roku została powołana na notariusza decyzją Ministra Sprawiedliwości.

Notariusz Świdnica Rynek 34

Cennik czynności notarialnych