Cennik

Notariusz Katarzyna Wicher bezpłatnie udziela informacji związanych z czynnościami notarialnymi.

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie – taksę notarialną oraz dodatkowo w zależności od rodzaju czynności właściwe podatki i opłaty:

  • podatek VAT (od taksy notarialnej)

  • podatek od czynności cywilnoprawnych

  • podatek od spadków i darowizn
  • opłatę sądową.

Pobrane opłaty i podatki notariusz przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią.

treść taksy notarialnej (kliknij aby rozwinąć)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 237) notariusz może pobrać następujące wynagrodzenie: